Work time I–IV (9:00 – 18:00), V (10:00 – 17:45), VI, VII (CLOSED)

Choose language

Articles

Bendroji skaitykla Created on 2012 06 06 Last Updated on 2017 03 22

Periodikos skaitykla

Skaityklos funkcijos:

  • tvarkyti Bendrosios skaityklos fondo dokumentus ir teikti informaciją apie juos;
  • tvarkyti ir redaguoti periodinių leidinių katalogus;
  • aptarnauti lankytojus.

Teikiamos paslaugos:


Atviruose Bendrosios skaityklos fonduose kaupiami informaciniai ir periodiniai leidiniai.

Skaitykloje galima naudotis enciklopedijomis, enciklopediniais dvikalbiais, daugiakalbiais žodynais ir žinynais, statistikos, kitais informaciniais leidiniais (mokslo ir kultūros, filosofijos, psichologijos, religijos, visuomenės mokslų – sociologijos, pedagogikos, politikos ir teisės, – gamtos mokslų, matematikos, medicinos, technikos, meno, muzikos, kalbotyros, geografijos, istorijos), naudotis mokomosiomis anglų, prancūzų, vokiečių kalbų programomis, informacija kompaktiniuose diskuose ir kt., tęstiniais mokslo ir periodiniais leidiniais.

Knygomis ir kompaktiniais diskais galima naudotis vietoje, o informacinius leidinius galima neštis ir į namus (išdavimo terminas - 6 darbo dienos).

Periodikos leidinius – žurnalus, šalies dienraščius ir savaitraščius, rajono laikraščius, įvairių visuomeninių organizacijų leidinius – galima skaityti tik vietoje. Einamųjų metų periodiniai leidiniai yra atvirame skaityklos fonde.

Vartotojai taip pat gali skaityti iš kitų bibliotekos skyrių atsineštus leidinius.

Leidinių fondą atspindi bibliotekos e. katalogas. Bendrojoje skaitykloje aptarnaujami visi vartotojai, turintys Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) pažymėjimus (PDF, 1 MB).

Bendroji skaitykla įsikūrusi pastato pirmame aukšte. Skaitykloje yra 14 darbo vietų, 1 iš jų – kompiuterizuota su prieiga prie interneto paieškai bibliotekos e. kataloge, elektroninės periodikos skaitymui bei prieigai prie prenumeruojamų duomenų bazių.


Kontaktai:

Vyresn. bibliotekininkė Aldona Galdikaitė,
tel. (8 445) 78 981, el. p. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .


Įvertinkite teikiamas paslaugas:

( 3 Votes ) 


Calendar

Replica shoes