Work time I–IV (9:00 – 18:00), V (10:00 – 17:45), VI, VII (CLOSED)

Choose language

Skaitytojų aptarnavimo skyrius Created on 2012 06 04 Last Updated on 2017 03 22

Skyriaus struktūra:

Skaitytojų aptarnavimo skyriaus uždaviniai:

 • kurti ir tobulinti Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo, informacijos skaitmeninimo, bibliografinės paieškos metodus ir šaltinius, atsižvelgiant į Kretingos rajono ekonominę ir kultūrinę plėtrą, demografinę situaciją, gyventojų poreikius;
 • organizuoti rajono gyventojų bibliotekinį aptarnavimą;
 • organizuoti  Viešosios bibliotekos spaudinių ir kitų dokumentų fondą;
 • dirbti Lietuvos integralios bibliotekų  informacinės sistemos Skaitytojų aptarnavimo posistemyje (LIBIS SAP);
 • organizuoti Viešosios bibliotekos  informacijos paieškos sistemą (IPS);
 • organizuoti renginius, rengti parodas;
 • tobulinti Viešosios bibliotekos skaitytojų informacinio ir kompiuterinio raštingumo įgūdžius;
 • mokyti vartotojus naudotis informaciniais leidiniais, bibliografinėmis priemonėmis;
 • vykdyti bibliografinę paiešką, teikti bibliografines paslaugas informacijos vartotojams;
 • organizuoti kraštotyros veiklą, kraštotyros medžiagos skaitmeninimą;
 • organizuoti Kraštotyros-informacijos veiklą Viešojoje bibliotekoje;
 • studijuoti skaitytojų aptarnavimo, skaitmeninimo, bibliografijos, informacijos darbo technologijas, įgyvendinti naujoves;
 • vykdyti leidybinę veiklą;
 • teikti informaciją bibliotekos tinklalapių atnaujinimui ir pildymui Viešosios bibliotekos Informacinių technologijų skyriui;
 • dalyvauti įvairiose programose;
 • konsultuoti Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojus skaitytojų aptarnavimo, bibliografijos, informacijos ir kraštotyros darbo klausimais.

Skaitytojų aptarnavimo skyriaus nuostatai (PDF, 72 KB)


Kontaktai:

Skyriaus vedėja Birutė Naujokaitienė,
tel. (8 445) 78 984, el. p. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .


Calendar

Replica shoes