Bibliotekos darbo laikas I–IV (9:00–18:00), V (10:00–17:45),
VI,VII (NEDIRBA). Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena

Pasirinkite kalbą

SFbBox by enter-logic-seo.gr

Motiejus Valančius
2005 12 06 2013 12 02

Trumpa Motiejaus Valančiaus biografija

Didysis XIX amžiaus vidurio lietuvių tautos švietėjas ir kultūros puoselėtojas Motiejus Valančius gimė 1801 metais vasario 28 dieną prie Salantų besiglaudžiančiame Nasrėnų kaime, dabartiniame Kretingos rajone.


Skaityti daugiau...
2005 12 06 2012 06 15

Motiejus Valančius – vyskupas

Vyskupu Motiejus Valančius įšventintas 1850 metais. Nuo pirmos vyskupavimo dienos buvo visų gerbiamas ir mylimas. Net okupantai rusai visada skaitėsi su juo.


Skaityti daugiau...
2005 12 06 2012 06 15

Motiejus Valančius – švietėjas

Motiejui Valančiui pradėjus savo vyskupavimo epochą, katalikiškojo švietimo padėtis ėmė sparčiai gerėti. Vyskupo švietimo politika buvo nukreipta valstiečiams lavinti. Jo netenkino viduramžiškas maldingumas, jis norėjo išugdyti apsišvietusius katalikus.


Skaityti daugiau...
2005 12 06 2013 06 11

Motiejus Valančius – politikas

Vargu ar pats Motiejus Valančius būtų save pavadinęs politiku, tačiau jo veikla visiškai patvirtina jį tokiu buvus. Politikas turi turėti savo veiklos tikslą ir numatyti priemones jo įgyvendinimui. Vyskupo Motiejaus Valančiaus tikslas - dirbti savo krašto gerovei. Šis žmogus suformulavo politinio veikimo principus ateities Lietuvos veikėjams.


Skaityti daugiau...
2005 12 06 2012 06 15

Motiejus Valančius – istorikas

Motiejaus Valančiaus svarbiausias istorinis veikalas „Žemaičių vyskupystė“ išleistas net triskart ir laikomas chrestomatine Lietuvos istorijos knyga. Praktiškai visi vyskupo rankraščiai buvo paskelbti ir šiuo požiūriu jam labiau pasisekė nei amžininkui Simonui Daukantui, kurio didelė dalis istorinių studijų liko rankraštiniame variante.


Skaityti daugiau...
2005 12 06 2012 06 15

Motiejaus Valančiaus blaivybės sąjūdis

Baudžiavos ir carinės priespaudos laikais, kai Lietuvos pakelės buvo nusėtos smuklėmis ir karčiamomis, girtavimas įgavo neregėtą mąstą. Iš šios ydos ištraukti tautą galėjo tik stipri ir autoritetinga asmenybė.
Vyskupas Motiejus Valančius visuotinai pripažįstamas kaip didžiojo blaivybės sąjūdžio architektas.


Skaityti daugiau...
2005 12 06 2012 06 28

Motiejaus Valančiaus asmeninė biblioteka

Asmeninę Motiejaus Valančiaus biblioteką galima pavadinti „asketiška“, mat ten kauptos praktiškai tik ganytojiškiems ir švietimo tikslams tarnaujančios knygos. Vyskupas nebuvo susirgęs lektūros kaupimo manija, kas tuo metu buvo labai madinga.


Skaityti daugiau...
2005 12 06 2012 06 15

Motiejaus Valančiaus kelionės

XIX amžiuje vis daugėjo keliaujančių žmonių. Vienus į keliones vijo prekybos reikalai, kitus – valstybinės ir luominės pareigos. Motiejus Valančius keliaudavo dėl mokslo, kunigystės reikalų. Pirmoji ilga jo kelionė buvo į Mozyriaus apskritį. Čia po kunigų seminarijos baigimo jis buvo paskirtas dirbti tikybos mokytoju. Važiavo arkliais per Ašmeną, Minską ligi Pripetės krantų.


Skaityti daugiau...
2004 12 06 2012 06 15

Motiejaus Valančiaus įamžinimas

Motiejaus Valančiaus vardas nenustojo skambėjęs žmonių lūpose ir po jo mirties. Vyskupo didingi ir Lietuvai ypač svarbūs darbai nuolat primenami, žavimasi iki pat paskutinio atodūsio nepalaužta Motiejaus Valančiaus dvasios jėga. Norint įamžinti vyskupo atminimą, įvairiuose Lietuvos kampeliuose statomi paminklai, minimos sukaktys, mokslininkai nepaliauja tyrinėti šios asmenybės daugiasluoksniškumo ir dvasininko poveikio tuometiniam mūsų tautos gyvenimui.


Skaityti daugiau...
2012 06 15 2012 06 18

Motiejaus Valančiaus vyskupavimo laikotarpiu pastatytos ar restauruotos bažnyčios

Motiejaus Valančiaus vyskupavimo laikotarpiu pastatytos ar restauruotos 32 bažnyčios.


Skaityti daugiau...
2013 08 20 2013 08 21

Daugiau apie Motiejų Valančių

Nuorodos į elektroninius šaltinius:


Skaityti daugiau...

Renginiai

Turite klausimų?

Darbuotojams

Replica shoes