Daugiau apie Motiejų Valančių

Nuorodos į elektroninius šaltinius:

Alvydas Jokubaitis „Tarp kunigaikštystės ir tautinės valstybės. M. Valančiaus interregnum prasmė“Santaros–Šviesos 20-asis suvažiavimas Lietuvoje.