Gapanavičius Aleksas

Gimė 1919 metais.

Mirė – nežinoma.

Kultūros veikėjas, kolekcininkas, kraštotyrininkas.

Aleksas Gapanavičius
Aleksas Gapanavičius [1]

A. Gapanavičiaus kraštotyros muziejus Salantuose, privačiame name, oficialiai veikia nuo 1968 m. Muziejaus šeimininko surinkta ekspozicija apima laikotarpį nuo akmens amžiaus iki šių dienų: tai akmeniniai kirvukai, ietigaliai, rasti Salantų upės slėnyje, X-XII a. daiktai iš Imbarės piliakalnio, dideli žibintų, lygintuvų rinkiniai, naginės, klumpės ir kita. Muziejuje daug vietos skirta liaudies menui, šiuolaikinei dailei [1]. Jo namuose–muziejuje – senoji mūsų kultūros kalba. Čia gyva daiktuose įkūnyta praeitis. Kiekvienas daiktelis turi savo nepakartojamą istoriją, kiekvienas buvo savaip gyvas jį atradusiam, išsaugojusiam šeimininkui [2].

Pats A. Gapanavičius ilgus metus dirbo kultūros baruose, jis įvairiems renginiams piešdavo afišas. Salantų rajono laikraščiui, kuris ėjo iki pat 1959 metų pabaigos, piešdavo rubrikas [1].

Bibliografija:

  1. RAPALIS, Feliksas. Nuo akmens amžiaus iki mūsų dienų. Švyturys, 1997, rugpjūčio 30, p. 5.
  2. VAITKUTĖ, Vaida. Salantai. Iš Žemaitija [interaktyvus]. [Vilnius]: Žemaičių kultūros draugijos redakcija, 1998-2000. Atnaujinta 2003 m. gegužės 15 d. [žiūrėta 2008 m. sausio 28 d.]. Prieiga per internetą: <http://samogitia.mch.mii.lt/KULTURA/salantai.lt.htm>.

Parengė Birutė Naujokaitienė, 2008