Bibliotekos darbo laikas I–IV (9:00–18:00), V (10:00–17:45),
VI,VII (NEDIRBA). Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena

Pasirinkite kalbą

SFbBox by enter-logic-seo.gr

Valiušaitis Bronislovas (Bronius) Sukurta: 2012 11 29 Atnaujinta: 2012 11 29

Gimė 1898 m. rugsėjo 20 dieną Juodupių kaime, Baisiogalos valsčiuje, Radviliškio rajone.

Mirė 1981 m. gegužės 12 d., palaidotas Kaune.

Pedagogas, visuomenės veikėjas, pirmasis Kretingos progimnazijos direktorius.

Bronius Valiušaitis
Bronius Valiušaitis [5]

 

Mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje, vėliau Lietuvos universitete Kaune (dabar – Vytauto Didžiojo universitetas), Matematikos-gamtos fakultete ir studijavo ten iki 1924 m. [1]. 1920 m., Kretingoje atidarius nepilno gimnazijos kurso mokyklą – progimnaziją, Bronius Valiušaitis buvo paskirtas jos pirmuoju direktoriumi ir juo buvo iki 1923 m. [1,3]. 1923 m. liepą Br. Valiušaitis išvyko iš Kretingos į Kauną tęsti studijų. Kaune gyveno ir mokėsi iki 1924 m. rudens. Šiuo laikotarpiu (1923-1924 m.) dirbo Šv. Kazimiero draugijos spaustuvėje. Nuo 1924 m. studijavo Latvijos universitete, Matematikos-gamtos fakultete Rygoje. 1924-1932 m. buvo Rygos Lietuvių gimnazijos mokytojas [1,2].

1932 m. grįžo į Lietuvą ir su šeima apsigyveno Telšiuose. 1932-1949 m. dirbo Telšių M. Valančiaus gimnazijoje inspektoriumi. 1949 m. persikėlė į Kauną. 1949-1951 m. mokytojavo Jonavos gimnazijoje. 1951-1958 m. dirbo Kauno VII vidurinėje mokykloje mokymo dalies vedėju [1,2].

Karo metais labai padėjo vietinėms žydų šeimoms. Po mirties jis ir jo žmona Ona Valiušaitienė apdovanoti Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi už tai, jog nepaisydami mirtino pavojaus sau ir savo šeimai, 1941-1945 m. gelbėjo žydus nuo nacių genocido [4].

Bibliografija:

  1. [Broniaus Valiušaičio dukters Nijolės Misiūnienės atsakymas į Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos parengtą anketą elektroniniam leidiniui "Kretingos personalijų žinynas"]. Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos bibliografijos-informacijos sektoriaus kraštotyros fondas, 2008, 2 lap.
  2. MISIŪNIENĖ, Nijolė. Re: anketa_personaliju (1) [interaktyvus]. Pranešimas Astai KUKTOROVIENEI. 2008 m. balandžio 26 d. [žiūrėta 2008 m. gegužės 7 d.]. Asmeninis pranešimas.
  3. KANARSKAS, Julius. Ateikite susipažinti su Kretingos mokyklų praeitimi. Švyturys, 1997, balandžio 26, p. 3, 5.
  4. SELČINSKAJA, Danutė; OSIPOVAITĖ, Daiva. Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiaus įteikimo ceremonija. Iš Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus [interaktyvus]. Vilnius: Penki Kontinentai, 2006 [žiūrėta 2008 m. sausio 22 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.jmuseum.lt/index.aspx?Element=ViewArticle&TopicID=277&IMAction=ViewArticles&EditionID=86>.
  5. [Pirmasis Kretingos progimnazijos direktorius Bronius Valiušaitis prie įėjimo į Kretingos progimnaziją apie 1920-1923 m.]. Fotografas nežinomas. Fotografiją Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešajai bibliotekai dovanojo Broniaus Valiušaičio dukra Nijolė (Valiušaitytė) Misiūnienė iš asmeninio tėvo Broniaus Valiušaičio albumo 2008 m. gegužę.

Parengė Birutė Naujokaitienė; Asta Kuktorovienė, 2008


Renginiai

Turite klausimų?

Darbuotojams

Replica shoes