Bagočius Fortūnatas

Gimė 1887 metais sausio 31 dieną Pažvelskyje, Endriejavo valsčiuje, Kretingos apskrityje.

Mirė 1951 metais gruodžio 7 dieną Bostone, JAV.

Advokatas, JAV lietuvių bendruomenės veikėjas. 

Mokėsi Rucavoje (Latvija), Pozingiuose, vienuolyne Saratove, Astrachanėje (Rusija) [1]. 1900-1901 metais dirbo Rusijos konsulo Bremene raštininku. Nuo 1903 metų gyveno JAV. 1908 metais baigė Pittsburgh‘o akademiją, 1914 metais – Bostono universitetą. Dirbo laikraštyje „Spindulys“ raidžių rinkėju Brukline, vėliau mokytojavo Schoennville‘io presbiterionų mokykloje. 1906 metais Lietuvių seimo Filadelfijoje sekretorius. 1913 metais „Keleivio“ redaktoriaus pavaduotojas. 1919-1951 metais notaras, teisėjas. 1934-1942 metais Susivienijimo lietuvių Amerikoje prezidentas. Lietuvių socialistų sąjungos, ALT, BALF veikėjas. Nuo 1905 metų įvairiais slapyvardžiais bendradarbiavo JAV lietuvių spaudoje [2]. 

Bibliografija:

  1. Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai: biografijų žinynas. T. 1. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998, p. 74. ISBN 5-420-01415-7.
  2. Bagočius Fortūnatas. Iš Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. II. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002, P. 439. ISBN 5-420-01485-8.

Parengė Erika Kazlauskienė, 2005