Baltramiejūnas–Gilbonis Albinas

Gimė 1905 metais kovo 12 dieną Gilbonyse, Panevėžio rajone.

Mirė 1941 metais birželio 25 dieną Rainiuose prie Telšių.

Poetas, Rainių kankinys.

Studijavo Kauno universitete, tarnavo įstaigose Kretingoje. Išleido eilėraščių rinkinius: „Iš liepsnojančios krūtinės“ (1929), „Sirenos skerdžia naktį“ (1935), „Olimpo žiedai“ (1935), „Aiškūs žodžiai“ (1940).

Bolševikų suimtas ir kalintas Telšiuose, nužudytas Rainių miškelyje [2].

Bibliografija:

  1. VANAGAS, Vytautas. Lietuvių rašytojų sąvadas. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1996, p. 249. ISBN 9986-39-004-4.
  2. DAUGNORA, Eligijus. Albinas Baltramiejūnas-Gilbonis. Iš Lietuvių literatūros enciklopedija. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001, p. 45. ISBN 9986-513-95-2.

Parengė Erika Kazlauskienė, 2005