Bauba Kazys

Gimė 1908 metais gruodžio 26 dieną Naujoje Vilnioje.

Mirė 1943 metais gegužės 14 dieną Vokietijoje, Štuthofo koncentracijos stovykloje.

Pedagogas, žurnalistas.

Baigęs Pilviškių vidurinę mokyklą, 3 metus mokėsi Vilkaviškio kunigų seminarijoje. 1930–1934 metais Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultete studijavo klasikines kalbas [1]. Mokytojavo Kretingos pranciškonų kolegijoje, Kauno jėzuitų gimnazijoje, Kauno suaugusiųjų gimnazijoje [2].  1931–1933 metais redagavo žurnalą „Ateitis“, nuo 1934 metų dirbo laikraštyje „XX amžius“. 1940 metais suredagavo paskutinįjį žurnalo „Židinys“ numerį. Paskelbė straipsnių ideologijos bei kultūros klausimais, feljetonų. Okupacijos metais rašė rezistencinėje spaudoje [1]. 1941 metais paskirtas Kauno jėzuitų gimnazijos direktoriumi. 1943 metais buvo ištremtas į Vokietiją, Štuthofo koncentracijos stovyklą. Joje užsikrėtė dėmėtąja šiltine, pribaigtas smūgiu į galvą [2].

Bibliografija:

  1. Žurnalistikos enciklopedija. Vilnius: Pradai, 1997, p. 59. ISBN 9986-776-62-7.
  2. Lietuvių enciklopedija. T. II. Bostonas, 1954, p. 268-269.

Parengė Erika Kazlauskienė, 2005