Borisevičius Simonas

Gimė Šleveituose, Kretingos rajone.

Mirė Prancūzijoje.

Pedagogas, 1831 metų sukilimo dalyvis, kapitonas.

Kilęs iš valstiečių. Salantų parapijos mokyklos mokytojas. 1831 metais vasario mėnesį su Gintališkės dvaro baudžiauninku J. Giedrimu vadovavo Gintališkės ir Salantų parapijų valstiečių pasipriešinimui caro valdžiai. Nuo 1831 metų kovo mėnesio sukilėlių pulko vado pavaduotojas, kapitonas. Sukilimui baigiantis emigravo į Prancūziją. Emigracijoje lietuviškai susirašinėjo su kitais sukilėliais [1].

Bibliografija:

  1. SLIESORIŪNAS, Feliksas. Borisevičius Simonas. Iš Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. III. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, p. 365. ISBN 5-420-01512-9.

Parengė Erika Kazlauskienė, 2005