Burkštaitienė–Dutkevičiūtė Laima

Gimė 1933 metais sausio 30 dieną Kretingoje.

Lietuvių etnomuzikologė.

Muziko Vlado Dutkevičiaus duktė.


Laima Burkštaitienė-Dutkevičiūtė [2]

1962 metais baigė Lietuvos konservatoriją. 1952-1955 metais Šiaulių vaikų muzikos mokyklos mokytoja, 1960-1965 metais Vilniaus kultūros mokyklos, 1965-1992 metais Lietuvos konservatorijos, nuo 1992 metų Lietuvos muzikos akademijos dėstytoja; docentė (1991). 1989-1995 metais Etnomuzikologijos  katedros vedėja. 1993-1996 metais dar dėstė Vytauto Didžiojo universitete. 1976-1983 metais Meno darbuotojų rūmų Folkloro sekcijos vadovė. Tiria aukštaičių muzikos folklorą, surinko apie 10000 lietuvių liaudies melodijų (>1000 parengė spaudai). Parašė straipsnių apie muzikinį folklorą, sudarė J. Čiurlionytės straipsnių rinkinį „Kasdieniniai darbai“ (1984). Sudarė ir parengė spaudai liaudies dainų rinkinį „Aukštaičių melodijos“ (1990, su D. Krištopaite). Parengė spaudai „Lietuvių liaudies dainyno“ XI tomo melodijas (1996), J. Čiurlionytės „Lietuvių liaudies melodijas“ (1999 su V. Daniliauskiene), Chr. Bartscho „Dainų balsus“ (2000, su V. Daniliauskiene)[1].

Bibliografija:

  1. ŽALALIENĖ, Birutė. Burkštaitienė, Dutkevičiūtė Laima. Iš Muzikos enciklopedija. T. I: A-H. Vilius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000, p. 219. ISBN5-420-01466-1.
  2. Muzikos enciklopedija. T. I: A-H. Vilius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000, p. 219. ISBN5-420-01466-1.

Parengė Erika Kazlauskienė, 2005