Donėlaitė (Donilaitė) Uršulė

Gimė 1852 metais Telšių apskrityje.

Knygnešė, lietuvybės skleidėja.

Nuolatinės gyvenamosios vietos neturėjo. Lietuviškos spaudos gaudavo iš kitų knygnešių. Pati spaudos į Mažąją Lietuvą neidavo. Nešiodavo knygas po kaimus, palikdavo pasiskaityti. Žandarai apie ją žinojo ir ieškojo, bet sugauti nepavykdavo. Kunigui Juozui Tumui–Vaižgantui redaguojant „Tėvynės sargą“, nunešdavo rankraščius ir korektūras į Mažąją Lietuvą. Dėl raginimo neleisti vaikų į rusiškas mokyklas, o mokyti namie, policijos buvo suimta. Žmonės jėga ją išvadavo. Slapstėsi apie šešiolika metų [1].

Bibliografija:

  1. KALUŠKEVIČIUS, Benjaminas; ir MISIUS, Kazys. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864–1904. Vilnius: Diemedis, 2004, p. 122. ISBN 9986-23-117-5.

Parengė Erika Kazlauskienė, 2005