Drungilienė Marija

Gimė 1844 metais.

Mirė – nežinoma.

Slaptos lietuviškos mokyklos mokytoja.

1903 metais spalio 12 dieną žandarų puskarininkis jos namuose rado slaptą mokyklą ir 5 mokinius. Mokė lietuviško rašto. Per kratą rasti 5 lietuviški elementoriai ir 6 maldaknygės. 1904 metais liepos 17 dieną policininkas rado slaptą mokyklą Kretingoje, Juozo Dreinio namuose. Drungilienė Marija joje mokė tuos pačius 5 vaikus. Už mokymą mokestį imdavo natūra arba pinigais [1].

Bibliografija:

  1. KALUŠKEVIČIUS, Benjaminas; ir MISIUS, Kazys. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864 – 1904. Vilnius:  Diemedis, 2004, p. 123. ISBN 9986-23-117-5.

Parengė Erika Kazlauskienė, 2005