Grišmanauskas Juozas

Gimė 1927 metais spalio 6 dieną Medsėdžiuose, Platelių valsčiuje, Kretingos apskrityje.

Mirė 1983 metais liepos 16 dieną Čikagoje, JAV.

Rezistencijos judėjimo dalyvis, jūrininkas.

Juozas Grišmanauskas
Juozas Grišmanauskas [1]

1948 m. Kretingoje baigė žemės ūkio mokyklą, įgijo sodininko specialybę [1].

Pradėjo dirbti Kartenos valsčiuje [1]. 1944-1951 m. buvo Lietuvos pasipriešinimo sovietų okupacijos rėžimui dalyvis [2]. Klaipėdos žvejybos laivyne įsidarbino jūrininku, vėliau – bocmanu. Ten dirbdamas 1951 m. liepos 17 d. su kapitonu L. Kublicku ir jūrininku E. Paulausku laivu per Baltiją pabėgo į Švediją. Sovietinio teismo už akių nuteistas mirti. 1952 m. apsigyveno JAV. Susitikimuose su išeiviais lietuviais (aplankė apie 50 kolonijų) pasakojo apie gyvenimą SSRS okupuotoje Lietuvoje, radijo laidose skelbė antisovietinius pareiškimus. Stengėsi, kad Amerikos žmonės sužinotų apie sovietinį rėžimą ir padėtų Lietuvai [1, 2].

Parašė knygą „Tolimieji kvadratai“ (1952) [1, 2]. Pagal J. Grišmanausko, L. Kublicko ir E. Paulausko pasakojimus išleista knyga anglų kalba „Voyage to freedom“ (Kelionė į laisvę) (1953) [1, 3].

Bibliografija:

  1. Pabėgęs į laisvę.... Iš Plungė: Plungės rajono ir Rietavo krašto laikraštis [interaktyvus]. Plungė: [b. l.], [b. m] [žiūrėta 2009 m. gegužės 18 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.laikrastisplunge.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=47%3Apabgs-laisv&Itemid=6>.
  2. TININIS, Vytautas. Juozas Grišmanauskas. Iš Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004, t. 7, p. 186. ISBN 5-420-01545-7.
  3. JAV lietuviai: Bibliografijų žinynas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998, t. 1, p. 338. ISBN 5-420-01415-7.

Parengė Erika Kazlauskienė, 2005; Lina Buikienė, 2009