Jokšas Mykolas

Gimė 1923 metais vasario 5 dieną Dilbikiuose, Skuodo rajone.

Mirė 1946 metais lapkričio 16 dieną Notėnuose, Skuodo rajone.

Žurnalistas.

1939 metais baigė gimnazijos dvi klases, toliau mokėsi savarankiškai. 1940 – 1941 metais administracijos darbuotojas Ylakiuose.  Nuo 1942 metų kovojo Raudonosios Armijos 16 lietuvių divizijoje. Nuo 1944 metų VKP(b) narys. 1946 metais Kretingos rajoninio laikraščio „Žemaičių tiesa“ redaktorius [1].

Nužudytas Notėnuose. Palaidotas Kretingoje [2].

Bibliografija:

  1. Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. Vilnius: Mintis, 1966, p. 692.
  2. MISEVIČIUS, Vytautas. Žurnalistas Mykolas Jokšas. Iš Žvaigždės gęsta auštant. Vilnius: Vaga, 1977, p. 219-222.

Parengė Erika Kazlauskienė, 2005