Jokūbauskas (Jakubauskas) Juozas

Gimė 1871 metais rugsėjo 15 dieną Genčių kaime, Kurmaičių apylinkėje, Tauragės rajone (kitur - Kretingos valsčius ir apskritis [2]).

Siuvėjas, knygnešys.

Lietuvišką spaudą gabenti pradėjo būdamas 18 metų. Nusipirkęs knygų Klaipėdoje, jas parsinešdavo jas parsinešdavo į savo kaimą per Palangą. Daugiausia pirkdavo religinio turinio knygas. Spaudą gabeno apie 10 metų. Pargabeno apie keletą tūkstančių spaudinių. Vėliau išvyko į JAV, apsigyveno Vaterburyje[1].

Bibliografija:

  1. KALUŠKEVIČIUS, Benjaminas; ir MISIUS, Kazys. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864–1904. Vilnius: Diemedis, 2004, p. 187. ISBN 9986-23-117-5.
  2. Jakūbauskas Juozas. Iš Lietuvių enciklopedija. Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1956, t. 9, 263 p.

Parengė Erika Kazlauskienė, 2005