Jašinskas Pranas

Gimė – nežinoma.

Mirė – nežinoma.

Knygnešys.

Gyveno Būdviečių kaime, Kretingos rajone. Tarnavo pas ūkininką Antaną Armalį. Policininkai 1889 metais spalio 20 dieną kratė A. Armalio namus ir daržinėje rado 348 lietuviškas knygas (334 kalendorius, 14 maldaknygių), religinių paveikslėlių. Apkaltintas Pranas Jašinskas, jo šeimininkas ir dar vienas samdinys Antanas Rudis. Visi trys perduoti Kauno apygardos teismui [1].

Bibliografija:

  1. KALUŠKEVIČIUS, Benjaminas; ir MISIUS, Kazys. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864–1904. Vilnius: Diemedis, 2004, p. 184. ISBN 9986-23-117-5.

Parengė Erika Kazlauskienė, 2005