Kirtiklis Andrius

Gimė 1901 metais liepos 27 dieną Plynuose, Marijampolės rajone.

Mirė 1993 metais spalio 3 dieną Plungėje.

Poetas, prozininkas.

1931 metais Vytauto Didžiojo universitete baigė lituanistiką. Mokytojavo Kretingos, Skuodo, Plungės gimnazijose, sovietmečiu tarnavo Plungės įstaigose. Paskelbė eilėraščių, vaizdelių, straipsnių leidiniuose „Ateitis“, „Naujoji vaidilutė“, „Ateities spinduliai“. Išleido jaunatviško idealizmo draminę  poemėlę „Gegužės vakaras“ (1928). Bendradarbiavo kuriant „Lietuviškąją enciklopediją“. Išvertė į lietuvių kalbą vokiečių rašytojo F. N. Achermanno romaną „Aramas Bela“ (1935) [1].

Bibliografija:

  1. ŠLEKYS, Jonas. Kirtiklis Andrius. Iš Lietuvių literatūros enciklopedija. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001, p. 236. ISBN 9986-513-95-2.

Parengė Erika Kazlauskienė, 2005