Kreivys Pranas

Gimė – nežinoma.

Mirė 1920 metais.

Teismo tarnautojas, knygnešys.

Gyveno Kretingoje. Tarnavo teisme nuo 1889 metų iki 1899 metų. Lietuviškos spaudos važiavo kartu su žmona Juzefa Kreiviene į Mažąją Lietuvą. Daugiausiai parveždavo lietuviškų laikraščių („Tėvynės sargas“, „Lietuva“, „Varpas“ ir kt.). spaudą platinti ir gabenti paragino gydytojas  Feliksas Janušis. Gavę skundą žandarai Prano Kreivio namuose padarė kratą. Už lietuviškos spaudos laikymą abu su žmona buvo nubausti 3 metams tremties į Gardiną [1].

Bibliografija:

  1. KALUŠKEVIČIUS, Benjaminas; ir MISIUS, Kazys. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864–1904, Vilnius Diemedžio leidykla, 2004, p. 238. ISBN 9986-23-117-5.

Parengė Erika Kazlauskienė, 2005