Moncevičius Jokimas

Gimė 1817 metais Kretingos parapijoje.

Mirė 1901 metais vasario 13 dieną Barstyčiuose.

Kunigas.

1841 m. baigė Žemaičių kunigų seminariją [1]. Tais pačiais metais įšventintas kunigu ir paskirtas Platelių vikaru. 1846–1849 m. Gegrėnų vikaras, 1849–1850 m. ten pat altarista ir finalistas, perkeltas 1851-aisiais Į Varnius. Nuo 1858 m. Telšių parapijos administratorius, nuo 1859-ųjų ten pat klebonas. 1863 m. suimtas ir išgabentas į Daugpilio tvirtovės kalėjimą. M. Valančiaus užtartas, greitai buvo paleistas. 1865 metais iškeltas į Gardino guberniją. Nuolat buvo policijos priežiūroje. 1871-aisiais apkaltintas neištikimybe valdžiai ir uždarytas į Raseinių vienuolyną. Išleistas po trijų metų. 1882-aisiais paskirtas Barstyčių filialistu [2].

Bibliografija:

  1. Lietuvių enciklopedija. Bostonas, 1959, t. 19, p. 181.
  2. BIRŽIŠKA, Vaclovas. Aleksandrynas: Lietuvos rašytojai. Vilnius: Sietynas, 1990, t. 3, p. 263.

Parengė Erika Kazlauskienė, 2005