Palukaitis Juozas

Gimė 1885 metais Skindeliškės kaime, Marijampolės rajone.

Mirė 1918 metais balandžio 12 dieną Panevėžyje.

Literatas, knygnešys, mokytojas.

Mokėsi Višakio Rūdos pradžios mokykloje ir Veiverių mokytojų seminarijoje, kurią baigė 1904 m. [1]. Besimokydamas seminarijoje nuolat palaikė ryšius su knygnešiais, visuomet turėjo lietuviškos spaudos, jos duodavo bendramoksliams, rinko tautosaką [2].

Mokytojavo Luokėje, Kretingoje, Naujamiestyje, Upytėje [2]. Aktyviai dalyvavo Lietuvių mokytojų susivienijimo veikloje [1]. Bendradarbiavo spaudoje. Pasirašinėdavo Višakio, Višakėlio slapyvardžiu. Paskelbė publicistikos, sudarė skaitinių knygą „Žiburėlis“, parašė eilėraščių [2].

Palaidotas Naujamiesčio kapinėse [1].

Bibliografija:

  1. PAULAVIČIENĖ, Rasa. XX amžiaus Lietuvos mokytojai. Vilnius: Leidybos Centras, 1996, p. 33-34. ISBN 9986-03-230-X.
  2. KALUŠKEVIČIUS, Benjaminas; ir MISIUS, Kazys. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864 – 1904. Vilnius: Diemedis, 2004, p. 348-349. ISBN 9986-23-117-5.

Parengė Erika Kazlauskienė, 2005; Lina Buikienė, 2009