Adomaitis Juozas

Gimė 1892 metais.

Mirė 1944 metų spalio 2 dieną Vorkutoje, Komija (Rusija).

Teisininkas, visuomenės veikėjas, politinis kalinys. 

Teismo antstolis Zarasuose, lietuvių tautinio jaunimo „Jaunoji Lietuva“ sąjungos Zarasų rajono vadas. Už nuopelnus jaunalietuviams 1935 metais apdovanotas Trijų liepsnų žymeniu. 1937 metais persikėlė į Kretingą, dirbo teismo antstoliu, vadovavo jaunalietuvių Kretingos rajonui [1]. Suimtas 1940 metų liepos 12 dieną, kalintas Kretingoje, Telšiuose, Vilniuje. SSRS vidaus reikalų liaudies komisariato Ypatingojo pasitarimo 1941 metų balandžio 23 dieną nuteistas 8 metams lagerio ir birželio 3 dieną iš Lukiškių kalėjimo išvežtas į Vorkutlagą, Komija [2]. 

Bibliografija:

  1. Lietuviai tautininkai – komunistų kankiniai. Chicago, 1998, p. 11.
  2. Lietuvos gyventojų genocidas.: 1939-1941.  2-asis leid. Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras, 1999, t. 1, p. 81. ISBN 9986-757-28-2.

Parengė Julius Kanarskas, 2006