Andriuškevičius Antanas

 

Gimė 1947 metais Kretingoje.

Šaulys, savanoris kūrėjas.


Antanas Andriuškevičius [1]

Baigė Kretingos vidurinę mokyklą, Klaipėdos žemės ūkio technikume įsigijo techniko mechaniko specialybę. Nuo 1974 metų dirbo Gargždų antrojoje vidurinėje mokykloje automobilizmo mokytoju. 1984-1988 metais studijavo Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto fizikos-matematikos fakultete. 1990 metais įstojo į Lietuvos šaulių sąjungos Kretingos kuopą, nuo 1992 metų – Žemaitijos šaulių rinktinės štabo viršininkas. 1996-1999 metais tarnavo Savanoriškoje krašto apsaugos tarnyboje; kuopos vadas [1]. Už nuopelnus kuriant bei stiprinant Lietuvos Respublikos krašto apsaugą 1997 metais apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu [2]. Už nuopelnus šaulių sąjungai ir pasižymėjimą ginant Lietuvos nepriklausomybę 1991 metų sausio-rugpjūčio įvykių metu įteiktas Šaulių Žvaigždės medalis ir Parlamento gynėjo Garbės ženklas.

Bibliografija:

  1. Andriuškevičiaus Antano autobiografija. 2005, gegužės 17. Kretingos muziejaus mokslinis archyvas, f. 3, b. 75, l. 32.
  2. Apdovanotų asmenų duomenų bazė [interaktyvi duomenų bazė].  Iš Lietuvos Respublikos Prezidentas. [Vilnius]: Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, 2006 [žiūrėta 2006 m. kovo 9 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.president.lt/lt/ordinai.zmones>.

Parengė Julius Kanarskas, 2006