Bendikas Aleksandras

Gimė 1867 metais lapkričio 7 dieną Akmenalių kaime, Darbėnų apylinkėje, Kretingos rajone.

Mirė 1939 metais rugpjūčio 1 dieną, palaidotas Salantų kapinėse.

Pedagogas, knygnešys, lietuviškų kalendorių leidėjas.


Aleksandras Bendikas [1]

Lietuvišką spaudą platino per atlaidus ir muges. Su lietuviškais leidiniais buvo įkliuvęs 4 kartus ir 1 kartą su lenkiška spauda. 1893 m. įkliuvo per mugę Žemaičių Kalvarijoje, tada turėjo 7 knygas bei 459 paveikslėlius, kai kurie jų buvo su lietuviškais tekstais. Nubaustas 1 mėnesiui arešto. 1894 m. pasienio sargybiniai Aleksandrą Bendiką sulaikė Kalnėnų kaime (Kartenos vls.). Maiše nešėsi 103 lietuviškas knygas (tarp jų 100 lietuviškų kalendorių). Paskirtas kardomasis areštas Telšių kalėjime. Vėliau perkeltas į kalėjimo vienutę, dar buvo nubaustas 2 metams tremties. Dėl 1896 m. caro manifesto kalinimas nutrauktas, o tremtis sutrumpinta iki 1 metų Tremties vieta – Alūkstos miestas (Latvija). 1900 m.  policija vėl kratė Aleksandro Bendiko namus Salantuose. 1904 m. gruodžio 2 d., po spaudos draudimo panaikinimo, jau gavęs Peterburgo cenzorių leidimą, Varšuvoje išspausdino lietuvišką 1905 m. kalendorių „Kelejvis, yšejnąs i Žemajčius yr Lietuva. Ukyninku kalendorius…“ („Keleivis“). 1906 m. išleido „Didįjį elementorių“[1]. Pirmojo pasaulinio karo metais kalendorių leidyba buvo nutrūkusi. Kalendoriaus „Keleivis“ leidyba atnaujinta nepriklausomybės metais [2]. Nuo 1931 m. gruodžio 1 d. paskirta 30 Lt valstybinė knygnešio pensija [1].

 Bibliografija:

  1. KALUŠKEVIČIUS, Benjaminas; ir MISIUS, Kazys. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864–1904. Vilnius: Diemedis, 2004, p. 60. ISBN 9986-23-117-5.
  2. Lietuvių enciklopedija. Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1954, t. 2, p. 374.

Parengė Erika Kazlauskienė, 2005