Bibliotekos darbo laikas I–IV (9:00–18:00), V (10:00–17:45),
VI,VII (NEDIRBA). Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena

Pasirinkite kalbą

SFbBox by enter-logic-seo.gr

Burneikis Bronislovas Sukurta: 2012 10 30 Atnaujinta: 2013 12 11

Gimė 1923 m. sausio 9 d. Tveruose, Plungės rajone.

Mirė 1991 m. rugsėjo 10 d. Klaipėdoje.

Kunigas monsinjoras, prelatas, Klaipėdos ir Kretingos bažnyčių statytojas, politinis kalinys.

Savarankiškai įsigijo vidurinį išsilavinimą. Studijavo Telšių ir Kauno seminarijose. 1950 m. įšventintas kunigu. Dirbo vikaru Veiviržėnuose, Telšiuose, Klaipėdoje. 1961 m.  Bronislovas Burneikis buvo areštuotas ir nuteistas 4 metams suklastojus bylą. Po įkalinimo dirbo vikaru Kaišiadorių vyskupijoje, Žaslių parapijoje ir tik po kelerių metų sovietų valdžia vėl leido dirbti Telšių vyskupijoje. Tirkšliuose kunigas pastatė kleboniją [1].

burneikis

Bronislovas  Burneikis [4]

1980 m. vasario 7 d. B. Burneikis paskirtas Kretingos klebonu. Čia atstatė bažnyčios bokštą, nuliejo naujus varpus, sutvarkė šventoriaus tvorą [1].

1988 m. Telšių vyskupo buvo paskirtas dar nesugrąžintos tikintiesiems Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios klebonu ir dekanu [1]. Iš Kretingos kiekvieną dieną kunigas važinėjo į Klaipėdą [3].

Palaidotas Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios šventoriuje [2].

 Bibliografija:

  1. BAGUŽAS, Brunonas. Lietuvos piliečio kelias. Vilnius: Mintis, 2006, p. 299–301.
  2. Klaipėda: miestas ir žmonės. Burneikis Bronislovas [interaktyvus]. Klaipėda: Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės biblioteka, 2000 [žiūrėta 2005 m. rugsėjo 15 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.klavb.lt/personb/>.
  3. Bronislovas Burneikis. Iš Žymūs žmonės, kilę iš Tverų apylinkių [interaktyvus]. Tverai: Albinas Maslauskas, 2004 [žiūrėta 2005 rugsėjo 12 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.tverai.lt/Zmones%20is%20Tveru.htm#Bronislovas%20%20Burneikis>.
  4. [Bronislovo Burneikio nuotrauka]. Iš kretingiškės Onutės Zulcienės asmeninio albumo.

Erika Kazlauskienė; Jolanta Klietkutė, 2013


Renginiai

Turite klausimų?

Darbuotojams

Replica shoes