Dirma Adomas

(DYRMA ADAM)

Gyveno XVI a. antroje pusėje – XVII a. pirmoje pusėje.

Karolštato (Kretingos) miesto projektuotojas ir statytojas.

1609 metų sausio 23 dienos Magdeburgo teisių suteikimo Karolštatui (Kretingai) privilegijoje grafas Jonas Karolis Chodkevičius pavedė komisarams Adomui Dirmai, Jonui Mališevskiui, Motiejui Gaiževskiui ir Adomui Skliarskiui išplanuoti miestą [1]. Jie miestui parinko priešais pranciškonų vienuolyno ir bažnyčios pastatų ansamblį buvusį negyvenamą valako dydžio (21,38 ha) žemės plotą, kurį suskaidė į taisyklingus sklypus. Miesto centru tapo keturkampė turgaus aikštė, kurios kiekviena kraštinė siekė 141 metrus ilgio [2]. Į aikštės kampus įsiliejo po dvi gatves, kurios turgavietę sujungė su dvaru, bažnyčia ir užmiesčio keliais. Palei aikštę ir gatves buvo išmatuoti vienodo dydžio sklypai miestelėnų namams, o aikštės centre parinkta vieta rotušei – miesto tarybos (magistrato) būstinei [3].

Bibliografija:

  1. Akt przywileju Magdeburyi majętności Karolsztadskiey alias Kretyngowskiey. Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. SA. b. nr. 14957, l. 735-742.
  2. Lietuvos architektūros istorija. Nuo seniausių laikų iki XVII a. vidurio. Vilnius: Mokslas, 1987, t. 1, p. 168-169.
  3. PILYPAITIS, Antanas. Kretingos statybos vystymosi bruožai. Lietuvos architektūros klausimai. Vilnius: Mintis, 1966, t. 3, p. 240-324.

Parengė Julius Kanarskas, 2006