Gagilas Kostas

Gimė Kartenoje, Kretingos rajonas.

Mirė 1920 metų spalio 4 dieną. Palaidotas Daugų kapinėse, Alytaus rajonas.

Karys savanoris, žuvęs kovose dėl Nepriklausomybės.

Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris, 3 pėstininkų Vytauto Didžiojo pulko puskarininkis. Žuvo Daugų apylinkėje kovose su lenkais [1].

Bibliografija:

  1. Žuvusių kautynėse bei einant tarnybos pareigas karių, šaulių, partizanų ir dingusių be žinios sąrašai. Iš Savanorių žygiai: Nepriklausomybės karų atsiminimai. Sudarė Petras Ruseckas. Fotografuotinis leidimas. Vilnius: Muzika, t. 1, 1991, p. 326. 

Parengė Julius Kanarskas, 2006