Galdikas Augustinas

Gimė apie 1907 metus.

Visuomenės veikėjas, ūkininkas, Sibiro tremtinys.

Gyveno Kretingos rajone Darbėnų kaime. Represuotas 1941 metais. Ištremtas į lagerį Rešiotuose, Kansko regione (Krasnojarsko kraštas). 1946 metais kalėjo lageryje Dolenske, Karagandos srityje (Kazachija), o 1956-aisiais ištremtas į Koketavo sritį (Kazachija). 1956 metais persikėlė į Permės sritį, 1957 metais grįžo į Lietuvą [1].

Bibliografija:

1. Lietuvos gyventojų genocidas: 1939-1941.  Vilnius: Represijų lietuvoje tyrimo centras, 1992, t. 1, p. 168.

Parengė Erika Kazlauskienė, 2005