Gelžinis (Geležinis) Ignas

Gimė 1897 metais Šaltropiuose, Kražių valsčius, Raseinių apskritis.

Mirė 1941 metų birželio 24/25 dieną Rainiuose, Telšių rajonas. Palaidotas Telšių kapinėse.

Tarnautojas, visuomenės veikėjas, Rainių kankinys.

Ignas Gelžinis
Ignas Gelžinis [2]

Kretingos apskrities mokesčių inspektorius, Lietuvių tautininkų sąjungos Kretingos rajono valdybos narys ir Kretingos šaulių rinktinės veikėjas [1]. Suimtas 1940 metų liepos 13 dieną Palangoje, kalintas Kretingoje, liepos 31 dieną perkeltas į Telšių kalėjimą. Sovietų aktyvistų ir raudonarmiečių nukankintas 1941 metų birželio 24/25 naktį Rainių miškelyje netoli Telšių [2, 3, 4].

Bibliografija:

  1. Lietuviai tautininkai – komunistų kankiniai. Chicago: [b.l.], 1988, p. 41.
  2. Žemaičių kankiniai. Trečioji laida. Vilnius: Lietuvos knygos draugija, 1991, p. 49.
  3. Lietuvos gyventojų genocidas: 1939-1941. 2- asis leid. Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras, 1999, t. 1, p. 284. ISBN 9986-757-28-2.
  4. Šauliškumas, tautiškumas ir Lietuvos nepriklausomybė. Sudarė Algimantas Liekis. Vilnius: Lietuvos mokslas, 1993, p. 146.

Parengė Julius Kanarskas, 2006