Bibliotekos darbo laikas I–IV (9:00–18:00), V (10:00–17:45),
VI,VII (NEDIRBA). Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena

Pasirinkite kalbą

SFbBox by enter-logic-seo.gr

Chodkevičienė-Mieleckaitė Sofija Sukurta: 2012 10 30 Atnaujinta: 2012 10 30

(ZOFIA MIELECKA CHODKIEWICZOWA)

Gimė – nežinoma.

Mirė 1619 metų gegužės 18 dieną Kretingoje. Palaidota Kretingos pranciškonų bažnyčioje.

Kretingos pranciškonų vienuolyno ir bažnyčios fundatorė.


Sofija Chodkevičienė-Mieleckaitė
(Zofia Chodkiewiczowa Mielecka) [4]

Grafo Jono Karolio Chodkevičiaus žmona. Buvo labai dievobaiminga ir pamaldi. Kartu su vyru 1602-1617 metais įkūrė ir pastatė bernardinų (pranciškonų observantų) vienuolyną ir bažnyčią Kretingoje, 1618 metų spalio 22 dieną Kretingos prieglaudai išlaikyti testamentu paskyrė 250 prūsiškų auksinų [1]. Gyveno vyro valdose. Pasijutusi sunkiai serganti, 1619 metų gegužės 11 parvyko į Kretingą [2]. Palaidota 1619 metų liepos 4 dieną metaliniame karste po Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai altoriumi įrengtame grafų Chodkevičių šeimos mauzoliejuje. Pamokslą sakė garsus pamokslininkas, bernardinų kunigas Andriejus Grondskis [3]. Vėliau pamokslą išspausdino jėzuitų spaustuvė.

Bibliografija:

  1. RUŠKYS, Petras. Kretingos vienuolynas. Tiesos kelias, 1928, nr. 2, p. 68.
  2. RUŠKYS, Petras. Kretinga ir jos vienuolynas. Šv. Pranciškaus varpelis, 1923, nr. 2, p. 24.
  3. JUCEVIČIUS, Liudvikas Adomas. Mokyti žemaičiai. Vilnius: Vaga, 1975, p. 71.
  4. KANARSKAS, Julius. Chodkevičiai. Iš Žemaitija [interaktyvus]. Žemaičių kultūros draugija; Regionų kultūrinių iniciatyvų centras,  2006 [žiūrėta 2006 m. kovo 27 d.]. Prieiga per internetą: <http://samogitia.mch.mii.lt/KULTURA/Chodkeviciai.lt.htm>.

Parengė Julius Kanarskas, 2006


Renginiai

Turite klausimų?

Darbuotojams

Replica shoes