Čičinskas Jonas

Gimė Obelių valsčiuje, Rokiškio apskritis.

Mirė 1919 metų gruodžio 30 dieną. Palaidotas Kretingos senosiose kapinėse.

Karys savanoris, žuvęs kovose dėl Nepriklausomybės.

Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris, 2 pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Algirdo pulko eilinis [1]. Žuvo Kretingos apylinkėse. Žuvimo aplinkybės nežinomos. Palaidotas šalia karių savanorių P. Vilunio ir J. Pavilonio [2].

Bibliografija:

  1. Žuvusių kautynėse bei einant tarnybos pareigas karių, šaulių, partizanų ir dingusių be žinios sąrašai. Iš Savanorių žygiai: Nepriklausomybės karų atsiminimai. T. 1. Sudarė Petras Ruseckas. Fotografuotinis leidimas. Vilnius: Muzika, 1991, p. 324.
  2. KANARSKAS, Julius. Vasario 16-oji: grįžimas iš užmaršties. Švyturys, 1990, vasario 16, nr. 19.

 Parengė Julius Kanarskas, 2006