Gavenis

Kilęs iš Kretingos kaimo, Kretingos valsčius.

Mirė 1831 metų balandžio 3 dieną prie Palangos.

Valstietis, pirmojo 1831 metų sukilėlių būrio Kretingoje organizatorius.

Prasidėjus Telšių apskrityje sukilimui prieš rusus, 1831 metų kovo 31 dieną Kretingos miesto turgaus aikštėje surinko sukilėlių būrį, kuris vakare išvaikė rusų grafo, generolo majoro Dmitrijaus Zubovo Kretingos dvaro sargybą ir tarnautojus, o dvaro svirnuose saugotas grūdų ir miltų atsargas išdalino valstiečiams [1]. Balandžio 3 dieną vadovavo būriui, kuris kartu su Darbėnų sukilėliais bandė užimti rusų karinės įgulos ginamą Palangą. Žuvo mūšio metu drauge su kitais sukilėliais [1, 2].

Bibliografija:

  1. VAŠKYS, Justinas, O. F. M. Pranciškonai Kretingoje. Kretinga, 1940, p. 57-58.
  2. KANARSKAS, Julius. 1831 metų sukilėlių kovos Kretingos apylinkėse, Švyturys, 1991, balandžio 6, nr. 28, p. 3. 

Parengė Julius Kanarskas, 2006