Gricevičius Juozapas

Gimė apie 1779 metus.

Mirė 1840 metais.

Kunigas, 1831 metų sukilimo dalyvis.

Darbėnų parapijos bažnyčios klebonas. 1831 metų rusų kareivių paimtas į nelaisvę [1, 2] už tai, kad ragino parapijiečius palaikyti sukilėlius. Po trijų metų, praleistų Vilniaus kalėjime, paleistas [3].

Bibliografija:

  1. SLIESORIŪNAS, Feliksas. 1830-1831 metų sukilimas Lietuvoje. Vilnius: Mintis, 1974, p. 226-227.
  2. KANARSKAS, Julius. 1831 metų sukilėlių kovos Kretingos apylinkėse. Švyturys,, 1991, balandžio 6, nr. 28, p. 3.
  3. VALANČIUS, Motiejus. Pastabos pačiam sau. Klaipėda, 1929, p. 135-136.

 Parengė Julius Kanarskas, 2006