Baškys Kęstutis

Gimė 1930 metų vasario 17 dieną Peldžiuose, Kretingos rajone.

Mokslininkas, inžinierius hidrotechnikas.

1952 m. baigė Kauno politechnikos institutą, 1958 m. apgynė technikos mokslų kandidato disertaciją „Filtracija žemių užtvankose su nelaidžia sienute jos pagrinde“ [1].

1957-1966 m. dirbo Hidrotechnikos ir melioracijos institute, 1963-1966 m. buvo hidromelioracijos skyriaus vedėjas. Nuo 1966 m. dėstė Kauno politechnikos institute (1968 m. tapo docentu), o nuo 1969 m. – Vilniaus inžineriniame statybos institute (1969-1980 m. ir 1989-1993 m. buvo Hidraulikos katedros vedėjas) [1, 2].

Parašė straipsnių iš filtravimo teorijos ir skaitmeninių metodų taikymo filtracijai skaičiuoti, drenažo, melioracijos kanalų projektavimo [1].

Parengė „Miestų vandentiekio ir kanalizacijos kursinio projekto metodinius nurodymus“ (1977). „Hidraulikos uždavinyno“ (D. 1, 1994), „Anglų-lietuvių kalbų hidrotechnikos terminų žodyno“ (2000) bendraautorius [3].

Bibliografija:

  1. Baškys Kęstutis. Iš Tarybų Lietuvos enciklopedija. Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1985, t. 1, p. 219.
  2. VGTU Aplinkos inžinerijos fakultetas: Hidraulikos katedra [interaktyvus]. Vilnius: [b. l.], [b. m.]. Atnaujinta 2009 m. liepos 15 d. [žiūrėta 2009 m. spalio 14 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.hk.ap.vgtu.lt/lt/34951/Istorija>.
  3. LIBIS: suvestinis katalogas [interaktyvi duomenų bazė]. [Vilnius]: Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema, [b. m.] [žiūrėta 2009 m. spalio 14 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.libis.lt>.

Parengė Julius Kanarskas, 2006; Lina Buikienė, 2009