Bortkevičiūtė Sofija

Gimė – nežinoma.

Mirė (data nežinoma) Kretingoje.

Slaptos lietuviškos mokyklos mokytoja. 


Sofija Bortkevičiūtė [1].

Grafo Aleksandro Tiškevičiaus Kretingos dvaro tarnautojo Vladislovo Bortkevičiaus duktė. Po spaudos panaikinimo, 1908-1915 metais slapta mokino dvaro kumečių, tarnautojų ir miestelėnų vaikus. Nelegali mokykla veikė Kretingos dvaro ūkvedžio name, dvaro rūmų pusrūsiuose, prie senojo kelio į Darbėnus kitapus Akmenos upės (dabartinės Basanavičiaus gatvės gale), jos pačios namuose netoli vienuolyno. Vaikus mokė tikybos, aritmetikos, geografijos, istorijos ir lietuvių kalbos. Mokė iš savo knygų, o mokslas atitiko dviejų skyrių pradinės mokyklos kursą. Miestelėnų, dvariškių, tame tarpe ir grafų Tiškevičių, vaikus ruošė ir pirmajai Komunijai. Be to, buvo liaudies gydytoja: pati gamino iš vaistažolių vaistus, tepalus ir gydė žmones.

 Bibliografija:

  1. Kretingos muziejaus mokslinis archyvas, f. 5, b. 20, l. 2/2-3, 23, 173; b. 32, l. 188, 189. 

Parengė Julius Kanarskas, 2006