Bučmys Jurgis

Gimė apie 1865 metus.

 

Mirė 1935 metų birželio 14 dieną Klaipėdoje. Palaidotas Gargždelės kapinėse, Kretingos rajonas.

 

Vaistininkas provizorius, savivaldybininkas, šaulys.


Jurgis Bučmys [1]

 

Baigęs farmacijos mokslus. 1910 metais įsigijo Salantų vaistinę [1]. Salantų valsčiaus ir Kretingos apskrities tarybų narys [2], vienas iš Salantų šaulių būrio kūrėjų [3], 1930 metais išrinktas Vytauto Didžiojo komiteto Salantų skyriaus valdybos pirmininku, organizavo valsčiuje ir miestelyje Lietuvos kunigaikščio Vytauto Didžiojo mirties 500-osioms metinėms paminėti skirtus renginius [4]. Mirė po sunkios operacijos Klaipėdos Raudonojo kryžiaus ligoninėje. Palaidotas Salantų parapijos kapinių Gargždelėje centrinėje dalyje, šalia Šv. Barboros koplyčios.

 

Bibliografija:

  1. MICKEVIČIUS, Juozas. Buvusios Kretingos apskrities ligoninės ir vaistinės. Kretingos muziejaus mokslinis archyvas, f. 5, b. 25, s. v. 41, l. 15.
  2. Savivaldybių žinynas. Kaunas, 1932, p. 595.
  3. Trimitas, 1935, nr. 26, p. 487.
  4. Vytauto Didžiojo mirties 500 metų sukaktuvėms paminėti albumas. 1430-1930. Spaudai paruošė H. Serafinas. Kaunas: Spindulys, 1933, 474 p.

 

Parengė Julius Kanarskas, 2006