Budkus Pranas

Gimė 1885 metais Aušbikavyje, Šilutės rajonas.

Mirė (data nežinoma) Telšiuose.

Savivaldybininkas, kraštotyrininkas.

Užaugo ūkininkų šeimoje (tėvas kilęs iš bajorų luomo). Mokėsi pradinėje mokykloje, baigė progimnaziją. Apie 1905 metus išvažiavo uždarbiauti į Jungtines Amerikos Valstijas. Sugrįžo po Pirmojo pasaulinio karo, įsidarbino Lietuvos ūkio banko Mažeikių skyriaus vedėju. Gerai mokėjo vokiečių ir anglų kalbas, todėl po 1923 metų buvo pakviestas dirbti į Klaipėdos krašto gubernatūrą [1]. Apie 1930 metus persikėlė į Kretingą, tapo apskrities valdybos nariu, kasininku [1, 2]. Dalyvavo visuomeninėje kultūrinėje veikloje, buvo Kretingos šaulių būrio ir XV rinktinės valdybų ir kontrolės komisijų narys [2, 3], Šiaulių kraštotyros draugijos narys ir korespondentas [4], vienas iš Kretingos kraštotyros draugijos kūrėjų. 1936-1938 metais Šiaulių kraštotyros draugijos leidinyje „Gimtasai kraštas“ paskelbė straipsnius „Žemaičių trobos“, „Mano senelių gimtinė“ ir „Vadinkime daiktus tikraisiais vardais“ [5]. Apie 1936 metus persikėlė gyventi į Telšius.

Bibliografija:

  1. Kraštotyrininkas Pranas Budkus. Kretingos muziejaus mokslinis archyvas, f. 5, b. 29, l. 106.
  2. Savivaldybių žinynas, Kaunas, 1932, p. 595.
  3. Trimitas, 1931, gruodžio 10, nr. 50, p. 991; 1932, kovo 10, nr. 11, p. 217; 1933, birželio 1, nr. 22, p. 437-438.
  4. Šiaulių metraštis. Šiauliai, 1933, p. 86.
  5. Gimtasai kraštas, 1936, nr. 1, p. 19-23; nr. 2-4, p. 224-498; 1938, nr. 1-2, p. 254-257. 

Parengė Julius Kanarskas, 2005