Jundulas Jonas

 

Gimė Kartenos valsčiuje, Kretingos apskritis.

Mirė 1920 metų vasario 14 dieną. Palaidotas Panevėžio kapinėse.

Karys savanoris, žuvęs kovose dėl Nepriklausomybės.

Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris, 3 pėstininkų Vytauto Didžiojo pulko eilinis. Žuvo Panevėžio apylinkėse kovose su bermontininkais [1].

Bibliografija:

  1. Žuvusių kautynėse bei einant tarnybos pareigas karių, šaulių, partizanų ir dingusių be žinios sąrašai. Iš Savanorių žygiai: Nepriklausomybės karių atsiminimai. T. 1. Sudarė Petras Ruseckas. Fotografuotinis leidimas. Vilnius: Muzika, 1991, p. 329.

Parengė Julius Kanarskas, 2006