Jozefis Karlas Frydrichas Vilhelmas

(JOZEPHI KARL FRIEDRICH WILHELM)

Gimė – nežinoma.

Mirė 1926 metais Kretingoje. Palaidotas Kretingos evangelikų liuteronų kapinėse.

Kunigas, Kretingos evangelikų liuteronų bendruomenės istorikas.


 Karlas Frydrichas Vilhelmas Jozefis [3]

Kilęs iš Vokietijos, baigęs evangelikų teologijos studijas. 1908-1926 metais Kretingos evangelikų liuteronų parapijos klebonas [1]. Be dvasininko pareigų aktyviai domėjosi parapijos praeitimi, papročiais ir tradicijomis, nuo 1917 metų rinko medžiagą parapijos istorijai, kuri buvo paskelbta tik 1964 metais Getingene (Vakarų Vokietija) [2].

Bibliografija:

  1. Kretingos liuteronų rūpesčiai ir vargai, Svečias, 1988, nr. 2, p. 57.
  2. JOSEPHI, Karl. Die kirchliche Selbstbesteuerung der evangelisch lutherischen Gemeinde zu Krottingen in Litauen. Eine Untersuchung über ihr Entstehen, Wesen und Recht. Der Göttinger Arbeitskreis e. V. Sonderdruck aus “Jahrbuch der Albertus=Universität zu Königsberg/ Pr.” Band XV/ 1964. S. 61.
  3. PIPIRAS, Mikas; ir ŠERNAS, Pranciškus. Kretingos evangelikų liuteronų vargai ir rūpesčiai nuo 1802 iki 1998 metų. Švyturys, 1998, rugpjūčio 26, nr. 67, p. 5.

Parengė Julius Kanarskas, 2006