Karlinskas Dovydas

(KARLINSKI DAVID)

Gimimo data nežinoma.

Mirė 1941 metais Kretingoje.

Gydytojas, pedagogas.

Kilęs iš žydų kilmės Kretingos miestelėnų. Pirmojo pasaulinio karo pradžioje mobilizuotas į carinės Rusijos kariuomenę, karo medicinos gydytojas. Fronte pateko į vokiečių nelaisvę. Atsiustas į Kretingą dirbti karo ligoninėje, vertėsi privačia gydytojo praktika [1]. Gyveno prie Rotušės aikštės, buvo vertinamas kaip aukštos kvalifikacijos gydytojas. Be tiesioginių pareigų, užsiėmė pedagogine veikla, nuo 1925 metų dirbo privačios Kretingos žydų vidurinės mokyklos mokytoju [2]. Nacių okupacijos pradžioje suimtas ir sušaudytas [1]. Palaidotas Kretingos žydų senosiose kapinėse arba Kvecių miškelyje.

Bibliografija:

  1. MICKEVIČIUS, Juozas. Ligoninės Kretingoje. Kretingos muziejaus mokslinis archyvas, f. 5, b. 24, l. 6.
  2. Švietimo darbas, 1925, nr. 10, p. 1104.

Parengė Julius Kanarskas, 2006