Klukas Kazys

Kilęs iš Salantų valsčiaus, Kretingos apskritis.

Mirė 1923 metų spalio mėnesį. Palaidotas Gargždelės (Salantų) kapinėse, Kretingos rajonas.

Karys savanoris, žuvęs kovose dėl Nepriklausomybės.

Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris, Kretingos komendantūros kuopos eilinis [1]. Žūties vieta ir aplinkybės nežinomos.

Bibliografija:

  1. Žuvusių kautynėse bei einant tarnybos pareigas karių, šaulių, partizanų ir dingusių be žinios sąrašai. Iš Savanorių žygiai: Nepriklausomybės karų atsiminimai. T. 1. Sudarė Petras Ruseckas. Fotografuotinis leidimas. Vilnius: Muzika, 1991, p. 331.

Parengė Julius Kanarskas, 2006