Pabrėža Julius

Kilęs iš Grūšlaukės valsčiaus, Kretingos apskritis.

Mirė 1920 metų birželio 26 dieną. Palaidotas Kauno karių kapinėse.

Karys savanoris, žuvęs kovose dėl Nepriklausomybės.

Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris, 6 pėstininkų Pilėnų kunigaikščio Margio pulko eilinis [1]. Žuvimo vieta ir aplinkybės nežinomos.

Bibliografija:

  1. Žuvusių kautynėse bei einant tarnybos pareigas karių, šaulių, partizanų ir dingusių be žinios sąrašai. Iš Savanorių žygiai: Nepriklausomybės karų atsiminimai. T. 1. Sudarė Petras Ruseckas. Fotografuotinis leidimas. Vilnius: Muzika, 1991, p. 336. 

Parengė Julius Kanarskas, 2006