Pabrėža Juozas

Gimė 1884 metais Nasrėnuose, Kretingos rajonas.

Mirė 1944 metų gruodžio 9 dieną. Palaidotas Kretingos kapinėse.

Kooperatininkas prekybininkas, ilgametis Kretingos vartotojų bendrovės vadovas, savivaldybininkas.

Juozas Pabrėža
Juozas Pabrėža [8]

Užaugo padienio darbininko šeimoje. Dirbo pas ūkininkus, mokėsi Salantų pradinėje mokykloje.  1919 metais tapo kariu savanoriu, tarnavo Kretingos komendantūroje ir Kaune, dalyvavo mūšiuose su lenkais prie Širvintų ir Giedraičių. Grįžęs gavo 12 hektarų dydžio žemės sklypą šalia Salantų dvaro parko, pasistatė sodyba ir plytinę [1]. 1923 metais išrinktas Kretingos vartotojų bendrovės vedėju ir tarybos pirmininku [2]. 1929 metais nupirko bendrovei sklypą Rotušės ir Vilniaus gatvių kampe, kuriame 1931 metais pastatė sandėlius, trijų aukštų pastatą su prekybos salėmis ir patalpomis bendrovės administracijai [3]. Statybai plytas degė savo plytinėje Salantuose [1]. Senosios krautuvės patalpose Rotušės aikštėje atidarė duonos kepyklą, valgyklą ir arbatinę. Įsteigė bendrovės skyrius Darbėnuose, Budriuose, Kartenoje ir Jokūbave, Kūlupėnuose pastatė didelę parduotuvę ir prekių sandėlį [1, 3]. Jo vadovavimo laikais Kretingos vartotojų bendrovė tapo didžiausiu Žemaitijoje kooperatyvu, kuris tvirtomis kainomis teikė prekes ir supirkinėjo iš ūkininkų bekonus, grūdus, linus, kiaušinius ir kitą žemės ūkio produkciją. Net ekonominių nuosmukių metais bendrovė gaudavo nemažą pelną [4]. Juozas Pabrėža buvo Kretingos miesto ir apskrities tarybų narys [5], aktyvus Šv. Vincento Pauliečio draugijos ir jos revizijos komisijos narys [6, 7]. 1937 metais Vilniaus gatvėje ties Akmenos ir Pastauninko upelių santaka pasistatė iš savo paties pasigamintų plytų mūrinį namą, kurį 1940 metais sovietų valdžia nacionalizavo [1]. Pablogėjus sveikatai, 1944 metų spalio 9 dieną atsistatydino iš bendrovės vedėjo pareigų.

Bibliografija:

  1. MICKEVIČIUS, Juozas. Pirmoji lietuviška vartotojų bendrovės krautuvė Kretingoje. Kretingos muziejaus mokslinis archyvas, f. 5, b. 34, l. 12, 16.
  2. Vakarai, 1938, nr. 4.
  3. Žemaičių prietelius, 1932, balandžio 8, nr. 15, p. 7.
  4. Ūkininko patarėjas, 1940, kovo 14, p. 11.
  5. Savivaldybių žinynas. Kaunas, 1932, p. 595, 597.
  6. JANUŠAITIS, Aloyzas. Kas katalikams žinotina. Kretinga: Vienuolynas, 1935, p. 28.
  7. Šv. Vincento Pauliečio draugijos Kretingos skyriaus darbai. Kretinga, 1938, p. 15.
  8. [Juozo Pabrėžos nuotrauka]. Iš Kretingos muziejaus fondai, Nr. GEK17943–IF714.

Parengė Julius Kanarskas, 2006