Paulauskas Pranas

Gimė Darbėnų valsčiuje, Kretingos apskritis.

Mirė 1920 metų spalio 31 dieną. Palaidotas Alytaus kapinėse.

Karys savanoris, žuvęs kovose dėl Nepriklausomybės.

Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris, 8 pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulko eilinis [1]. Žuvo kovose su lenkais Alytaus apylinkėse.

Bibliografija:

  1. Žuvusių kautynėse bei einant tarnybos pareigas karių, šaulių, partizanų ir dingusių be žinios sąrašai. Iš Savanorių žygiai: Nepriklausomybės karų atsiminimai. Sudarė Petras Ruseckas. Fotografuotinis leidimas. Vilnius: Muzika, 1991, t. 1, p. 336.

Parengė Julius Kanarskas, 2006