Pavilonis J.

Gimimo data ir vieta nežinoma.

Mirė 1920 metų sausio 4 dieną. Palaidotas Kretingos senosiose kapinėse.

Karys savanoris, žuvęs kovose dėl Nepriklausomybės.

Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris, 2 pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Algirdo pulko eilinis. Žuvimo aplinkybės nežinomos. Palaidotas viename kape su kariais savanoriais J. Čičinsku ir P. Viluniu [1].

Bibliografija:

  1. KANARSKAS, Julius. Vasario 16-oji: grįžimas iš užmaršties. Švyturys, 1990, vasario 16, nr. 19.

Parengė Julius Kanarskas, 2006