Lukoševičius Tadas

(ŁUKOSZEWICZ TADEUSZ)

Gimė – nežinoma.

Mirė – nežinoma.

Kunigas, 1831metų sukilėlių kariuomenės kapelionas.

Salantų parapijos bažnyčios vikaras. Sukilimo pradžioje įstojo į Telšių apskrities sukilėlių kariuomenę, tapo papulkininkio N. Važinskio sukilėlių pulko kapelionu. Sukilimą numalšinus pasitraukė į Vakarus [1, 2, 3]. Likimas nežinomas.

Bibliografija:

  1. VALANČIUS, Motiejus. Pastabos pačiam sau. Klaipėda, 1929, p. 132-135.
  2. SLIESORIŪNAS, Feliksas. 1830-1831 metų sukilimas Lietuvoje. Vilnius: Mintis, 1974, p. 420.
  3. MICKEVIČIUS, Juozas. 1831 m. sukilimas Žemaitijoje. Kretingos muziejaus mokslinis archyvas, f. 5, b. 170, l. 9.

Parengė Julius Kanarskas, 2006