Bibliotekos darbo laikas I–IV (9:00–18:00), V (10:00–17:45),
VI,VII (NEDIRBA). Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena

Pasirinkite kalbą

SFbBox by enter-logic-seo.gr

Zubovas Platonas Sukurta: 2012 11 29 Atnaujinta: 2012 11 29

Gimė 1767 metais lapkričio 26 dieną Vladimire, Rusijoje.

Mirė 1822 metais balandžio 5 dieną Rūentalyje (Rundalėje), Latvijoje (kitur – Joniškyje).

Kunigaikštis, Rusijos valstybės ir karo veikėjas, Kretingos pradinės mokyklos statytojas.

Platonas Zubovas
Platonas Zubovas [6]

 

Kilęs iš vidutinių Rusijos dvarininkų. Nuo 1789 m. Rusijos imperatorės Jekaterinos II favoritas, 1790 m. pakeltas generolu, 1793 m. gavo grafo titulą. Nuo 1791 m. turėjo didelės įtakos imperatorei, vadovavo Rusijos vidaus ir užsienio politikai. Plėsdamas imperiją, 1795 m. pradėjo karą prieš Persiją (Iraną), dalyvavo derybose su Prūsija ir Austrija-Vengrija dėl Lenkijos-Lietuvos valstybės padalijimo ir 1796 m. gavo Vokietijos imperijos kunigaikščio titulą. Po trečiojo Lenkijos-Lietuvos padalijimo gavo gausybę dvarų Lietuvoje ir Kurše, o savo rezidenciją įkūrė Rūentalio (Rundalės) pilyje Kurše. Jekaterinai II mirus, pateko į caro Pavelo I nemalonę, 1797 m. neteko savo valdų, atleistas iš tarnybos ir išsiųstas iš Rusijos. 1800 m. Pavelas I leido jam sugrįžti, grąžino dvarus ir paskyrė pirmojo kadetų korpuso direktoriumi. 1801 m. kartu su broliais Valerijonu ir Mikalojumi dalyvavo rūmų sąmoksle ir Pavelo I nužudyme. Naujasis caras Aleksandras I atsidėkodamas paskyrė jį valstybės tarybos nariu, tačiau prie valstybės tvarkymo reikalų neprileido [1].

1806 m. kovo 8 d. iš grafo Vincento Potockio nupirko Kretingos, Plungės, Grūšlaukės dvarus ir Tarvydų kaimą [2, 3]. 1809 m. vienuolyno žemėje priešais bažnyčią Kretingoje pastatė pastatą bernardinų mokyklai, įsteigė gimnazijos kurso mokyklą. Joje kasmet mokėsi apie 200 vaikų. Mokykla kretingiškių švietimui tarnavo iki XX a. vidurio [3, 4]. Toliau formavo Kretingos dvaro sodybą, pradėjo kurti parką, kurį nuo kelio į bažnyčią (nuo Vilniaus gatvės) 1816 m. atitvėrė akmenų mūro tvora. Po 1812 m. pasitraukė iš valstybinės tarnybos, apsigyveno Rūentalio (Rundalės) rūmuose ir rūpinosi ūkine valdų veikla [3, 5].

Bibliografija:

  1. Lietuvių enciklopedija. Bostonas, 1966, t. 35, p. 125.
  2. Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 1291, ap. 1, b. 90.
  3. Platonas Zubovas [interaktyvus]. Iš Vikipedija: laisvoji enciklopedija. [b. v]: [b. l.], [b. m.]. Atnaujinta 2009 m. liepos 16 d. [žiūrėta 2009 m. lapkričio 6 d.]. Prieiga per internetą: <http://lt.wikipedia.org/wiki/Platonas_Zubovas>.
  4. RUŠKYS, Petras. Kretinga ir jos vienuolynas. Šv. Pranciškaus Varpelis, 1923, nr. 1, p. 27.
  5. GENIENĖ, Zita. Kretingos miesto parkas. Kretingos muziejaus mokslinis archyvas, f. 4, b. 381.
  6. [Platonas Zubovas: reprodukcija]. Iš Kretingos muziejaus mokslinis archyvas, f. 5, b. 32, s. v. 17.

Parengė Julius Kanarskas, 2006; Lina Buikienė, 2009

 


Renginiai

Turite klausimų?

Darbuotojams

Replica shoes