Lingys Viktoras

Gimė (data nežinoma) Marijampolės rajone.

Mirė (data nežinoma) Marijampolės rajone.

Pedagogas, pirmasis Kretingos muziejaus vedėjas.

Kretingos pradinės mokyklos Nr. 1 mokytojas, Lietuvių tautinio jaunimo „Jaunoji Lietuva“ sąjungos Kretingos rajono vado pirmasis pavaduotojas [1]. Kretingos kraštotyros draugijos narys, 1935-1941 metais pirmasis Kretingos muziejaus vedėjas [2]. Gyveno muziejaus pastate įrengtame bute, organizavo kraštotyrines ekspedicijas, tvarkė sukauptus eksponatus, rengė ekspozicijas. Po 1940 metų birželio įvykių buvo suimtas, kalintas Kretingos areštinėje. Tačiau netrukus paleistas, paskirtas nacionalizavimo komisijos nariu, 1941 metų vasarą dirbo Palangos pionierių stovykloje vadovu [3]. Prasidėjus SSRS-Vokietijos karui, 1941 metų birželio 22 dieną evakavosi kartu su pionierių stovykla. Po karo dirbo pedagoginį darbą. Išėjęs į pensiją, gyveno tėviškėje, Marijampolės rajone [3].

Bibliografija:

  1. Jaunoji karta, 1937, nr. 51, p. 1056.
  2. KANARSKAS, Julius. Kretingos muziejaus įkūrimas. Kretingos muziejus. 1936-1996. Vilnius: Du Ka, 1996, p. 18-21.
  3. Medžiaga Kretingos muziejaus istorijai. Kretingos muziejaus mokslinis archyvas, f. 5, b. 42, l. 13. 

Parengė Julius Kanarskas, 2006