Mikalauskas Ignas

(Tėvas BARNABAS MIKALAUSKAS OFM)

Gimė 1911 metų sausio 2 dieną Puodžiuose, Pasvalio rajonas.

Mirė 1996 metų birželio 29 dieną Toronte.

Kunigas, pranciškonas.

Gyveno Kretingos pranciškonų vienuolyne [1]. Įstojęs į vienuoliją ir davęs įžadus, gavo vienuolio Barnabo vardą. Antrojo pasaulinio karo pradžioje su kitais broliais pranciškonais persikėlė į Vakarus, gyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose. Aktyviai dalyvavo tretininkų veikloje, 1957–1958 m. buvo Šv. Antano III-ojo ordino Šv. Kazimiero provincijos komisaru [2].

Bibliografija:

  1. Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai: biografijų žinynas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998, t. 1, p. 674. ISBN 5-420-01415-7.
  2. GIDŽIŪNAS, Viktoras. Trečiasis Šv. Pranciškaus ordinas. Brooklyn: N. Y., 1971, p. 237.
  3. Iškeliavę broliai: [nekrologas]. Iš Lietuvos šv. Kazimiero mažesniųjų brolių ordino provincija [interaktyvus]. [Kretinga]: Lietuvos šv. Kazimiero mažesniųjų brolių ordino provincija, [b. m.] [žiūrėta 2006 m. kovo 20 d.}. Prieiga per internetą: <http://www.ofm.lt/nekrologas.htm>.  

 Parengė Julius Kanarskas, 2006