Pakalniškis Jurgis

Gimė 1877 metais Mišučiuose, Kretingos rajonas.

Mirė 1948(?) metais Irkutsko rajone, Irkutsko sritis, Rusija.

Slaptų lietuviškų mokyklų mokytojas, tremtinys.

Užaugo evangelikų liuteronų tikėjimo ūkininko Jurgio Pakalniškio šeimoje. Nuo vaikystės mėgo mokslą. Pramokęs staliaus amato, meistravo, paveldėjo apie 30 ha dydžio ūkį. Sodyboje prie jaujos pastatė vėjo turbiną, kuri suko javų kuliamąją mašiną. Žiemą mokė savo namuose kaimo vaikus rašyti ir skaityti. Kad vaikams laisvalaikiu būtų smagiau, įrengė sūpynes, kurias suko minėta turbina, padarydavo jiems pačiūžas [1]. 1948 metų gegužės 22 dieną su šeima ištremtas į Irkutsko srities Irkutsko rajoną (Rusija) [2]. Iš tremties negrįžo: taigoje sudraskė vilkai [1].

Bibliografija:

  1. MICKEVIČIUS, Juozas. Meistras, kaimo daraktorius Pakalniškis, 1978, kovo 28. Kretingos muziejaus mokslinis archyvas, f. 5, b. 52, s. v. 32.
  2. 1941-1952 metų Lietuvos tremtiniai. T. 1. Vilnius: Vidaus reikalų ministerija, 1993, p. 450.

Parengė Julius Kanarskas, 2006